MWZKol

Zarząd

Wykaz członków Zarządu Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego
wybranych na Wojewódzkim Zjeździe dn. 27 września 2016 r.


Imię i nazwisko Funkcja Tel. służbowy
Robert Radosz Prezes
Błażej Maresz Wiceprezes d/s sportowych 600 452 865
Dariusz Biernacki Wiceprezes d/s organizacyjnych
Bogdan Banaszek sekretarz
Cezary Chmielewski skarbnik
Dariusz Banaszek członek
Jacek Kowalski członek
Radosław Petryszyn członek

Wykaz członków Komisji Rewizyjnej Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego wybranych na Wojewódzkim Zjeździe dn. 27 września 2016 r.


Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1. Piotr Krupa
przewodniczący
2. Mirosław Strzelecki
zastępca przewodniczącego
3. Danuta Gronowska
członek
4. Krzysztof Sadowski
członek
5. Paweł Tomaszewski
członek
Mazowiecko-Warszawski Związek Kolarski, 2018