MWZKol

Zarząd

Wykaz członków Zarządu Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego
wybranych na Wojewódzkim Zjeździe dn. 27 września 2016 r.


Imię i nazwisko Funkcja Tel. służbowy
Robert Radosz Prezes 504 136 004
Błażej Maresz Wiceprezes d/s sportowych 600 452 865
Dariusz Biernacki Wiceprezes d/s organizacyjnych 603 615 207
Bogdan Banaszek sekretarz
Cezary Chmielewski skarbnik
Dariusz Banaszek członek
Jacek Kowalski członek
Radosław Petryszyn członek

Wykaz członków Komisji Rewizyjnej Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego wybranych na Wojewódzkim Zjeździe dn. 27 września 2016 r.


Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1. Krzysztof Sadowski

2. Danuta Gronowska
3. Mirosław Strzelecki

4. Piotr Krupa

5. Paweł Tomaszewski

Mazowiecko-Warszawski Związek Kolarski, 2018